Belangrijke werkzaamheden Nederland en België

Ingrijpende beperkingen op de Calandbrug/Theemsweg

In verband met werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn gelden tot en met 12 april 2019 de volgende breedtebeperkingen op de Calandbrug:
– Richting Maasvlakte (rijbaan y):              maximaal 330 cm breed
(rijstrookbreedte is 280 cm).
– Richting knooppunt Benelux (rijbaan x): maximaal 350 cm breed
(rijstrookbreedte is 300 cm).

De omleidingsroute loopt via de Theemsweg en de Rozenburgsesluis.
Echter óók op de Theemsweg vinden werkzaamheden plaats voor het nieuwe spoortracé.
Ter hoogte van nummer 28 ligt een slinger in de weg. Deze slinger kan met een maximale breedte van 400 cm gepasseerd worden.

Langlopende ontheffing
Bent u in het bezit van een geldige langlopende ontheffing? Let dan op bovengenoemde beperkingen. Kijk in de DWO (https://dwo.rdw.nl/) voor de geldende beperkingen, of neem contact met ons op via +31 10 2982828

Let op! Helaas worden deze werkzaamheden in de DWO ook getoond op de hoofdrijbanen van de A15 (Thomassentunnel). Dit is foutief, de betreffende beperkingen gelden alléén voor de Calandbrug.

(bron: Nieuwsbrief RDW 31-1-2019)

 

Beperkte doorgang N49 Zeebrugge – Antwerpen v.v.

Vanaf 1/3/2019  is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer op de brug te Balgerhoeke erg beperkt.
In de rijrichting Zeebrugge is het transport toegelaten tot een maximale breedte van ca. 4,50 m.
In de rijrichting Antwerpen is het transport beperkt tot 44t met maximale breedte van ca. 4,50 m.
Deze situatie duurt tot midden juli 2019.

Opgelet :

Vanaf 5/8/2019 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer in de twee richtingen beperkt tot transporten met max. 44t en max. breedte ca. 4,50 m.
Deze situatie duurt tot december 2019

(bron: Agentschap Wegen & Verkeer)